623 Views

 

İmtiyaz Sahibi

Talat Ayhan

 

Genel Yayın Yönetmeni

Nihal Yeşiltaç Oran

 

Yazı İşleri Müdürü         Haber Müdürü      İstihbarat Şefi

Selma Kırcı                            Selda Durukan             Osman Göçer

 

                                Bölge Sorumluları

Marmara Bölgesi          İç Anadolu Bölgesi    Karadeniz Bölgesi

Nihal Yeşiltaç Oran    Ferah Uslu Özer        Murat Durukan

 

Hukuk Danışmanı

Osman Aksu

 

Reklam/Advertise

Nihal Yeşiltaç Oran